.
Máis novas e eventos

O CONCELLO CONTRATARÁ UN PEÓN DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE OITO MESES

Luns, 19 Marzo 2018 00:00

O concello de Parada de Sil procederá á contratación dun peón de obras públicas durante oito meses. A selección farase mediante oferta de emprego público. Para participar nan mesma, os aspirantes han de estar inscritos como demandantes de emprego na categoría de peón de obras públicas antes do 20 de marzo.

Valorarase a experiencia, meses traballados no concello nesa categoría, así como o coñecemento do concello e empadronamento. Os seleccionados recibirán carta da oficina de emprego indicando data para presentar a documentación que acredite os requisitos.   

 

O CONCELLO ADICARÁ UNHA XORNADA O 7 DE ABRIL Á PODA E MANEXO DA VIDE

Mércores, 14 Marzo 2018 10:54

O concello de Parada, xunto co Centro Agrogandeiro do Inorde, organizan para o próximo 7 de abril, sábado, un curso de poda e manexo da vide, que terá lugar no salón de plenos do concello dende as 9,30 horas, cando comezará a parte teórica, que se dividirá en apartados adicados á vide, condicionantes da plantación, mantemento da viña e, finalmente, a poda da vide. Ás 11,30 haberá un pequeño descanso e despois abordarase cómo levar a cabo unha poda despois da xeada. Este apartado desenvolverase de xeito práctico se o tempo o permitise.

As inscricións poderán formalizarse no concello de Parada do Sil ou no Centro Agrogandeiro (988 317 946).

 

O CONCELLO DE PARADA ASUME A CAMPAÑA “POLO BO TRAT0” PROMOVIDA POLA FEGAMP

Mércores, 07 Marzo 2018 19:43

O concello de Parada de Sil asume e promove o contido da campaña “PoloBoTrato” para os concellos galegos, que se desenvolve co lema “A igualdade comeza no noso propio concello” posta en marcha pola Federación Galega de Municipios e Provincias con motivo do Día Internacional da Muller. A iniciativa consta dun decálogo de medidas e actitudes en favor da igualdade de xénero e a non discriminación.

Os puntos incluidos manifestan que os concellos “empregamos linguaxe libre de connotacións sexistas; integramos a perspectiva de xénero nas nosas decisión; difundimos unha imaxe non sexista da muller; traballamos entre a poboación máis nova a prevención da violencia machista e os valores de igualdade e respecto; fomentamos a corresponsabilidade nas tarefas e a ética no coidado, tanto de menores como de persoas dependientes; identificamos e emendamos as deficiencias que atopemos a nivel municipal na loita contra a violencia cara as mulleres; respectamos a conciliación da vida laboral, familiar e persoal e a igualdade de oportunidades no cadro de persoal; promovemos unha representación equilibrada de mulleres e homes en tribunais, xurados, comités e comisión; rexeitamos a contratación de actividades nas que se promova unha imaxe sexista da muller e, por último, prestamos especial atención ás mulleres en situación de vulnerabilidade”.

XI CONCURSO FOTOGRÁFICO "ROSA PONS FÁBREGAS"

Mércores, 07 Marzo 2018 12:42

O Concello de Parada de Sil convoca a XI edición do concurso fotográfico "Rosa Pons Fábregas", no que se abranguen dúas modalidades:
 

 • "Visións de Parada de Sil", que abarca todos os bens artísticos, culturais, etnográficos, naturais, personaxes, etc., que conforman o Concello de Parada de Sil, quedando só limitada ao territorio deste concello.
   
 • "Libre", na que se pode presentar calquera tipo de imaxe sen limitación temática ou xeográfica.
   

PREMIOS

Outorgaranse os seguintes premios:

 

 • Modalidade "Visións de Parada de Sil". Primeiro premio, 800€. Segundo premio, 300€.
   
 • Modalidade "Libre". Primeiro premio, 700 €. Segundo premio, 200€.
   

Data límite de presentación de traballos, 28 de xullo de 2018.

 

Máis información e bases 

ABERTO O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS PARA EXECUTAR AS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 5 VIVENDAS EN FONDODEVILA

Mércores, 28 Febreiro 2018 23:55

O Diario Oficial de Galicia (DOG), do 28 de febreiro publica o anuncio licitación das obras de rehabilitación de cinco vivendas en Fondodevila, no concello de Parada de Sil, que é a entidade adxudicadora. O prazo de execución é de 24 meses, en tanto que a tramitación é ordinaria e o procedemento, aberto. A adxudicación estará baseada na pluralidade de criterios e o orzamento base será de 499.662,12 euros sen IVE, que se traduce nun total de 604.591,21 euros.

Non se esixen garantías provisionais pero sí a definitiva, que consiste no 5% do prezo de adxudicación do contrato, excluido o IVE. A obtención de documentación e información, está en perfil do contratante www.depourense.es. A data límite para a obtención de documentación e información será o último día da presentación de proposicións.

O prazo para a presentación de ofertas rematará ás 14,00 horas do vixésimo sexto día natural seguinte ao da última publicación do presente anuncio no BOP ou no DOG. O Lugar de presentación é: Concello de Parada de Sil. Praza do Campo da Feira, 1.

 

 

OS EXPERTOS CONCEDEN A CALIFICACIÓN DE “EXCELENTE” ÓS VIÑOS DA RIBEIRA SACRA CORRESPONDENTES Á COLLEITA DE 2017

Domingo, 25 Febreiro 2018 19:11

A colleita de viño de da Ribeira Sacra de 2017 ten unha calidade “excelente”, segundo a conclusión dos expertos na cata de calificación anual celebrada hoxe na casa do Concello de Parada de Sil, que lle otorgaron unha calificación de 8. É a segunda vez na historia da denominación de orixe que a colleita acada ese nivel. A puntuación saiu da evaluación de dez mostras representativas recollidas nas cinco xubzonas polos técnicos do Consello Regulador (Amandi, Chantada, Quiroga-Bibei, Ribeiras do Miño e Ribeiras do Sil).

A primeira cata de calificación foi celebrada en 1996 e a colleita foi valorada como “boa”, ainda que dende entón todas elas recibiron a calificación de “moi boas”, acadando a calidade de “excelente” tan so no ano 2000. O presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, José Manuel Rodríguez, lembrou que a vendima diste ano desenvolveuse “cun tempo seco” e as uvas que entraron nas adegas estaban sanas o que é sinónimo de “viños interesantes”, segundo o adegueiro.

Xa cos resultados da cata, Rodríguez apuntou que en cuanto a variedades, a preferente é a mencía, que sigue marcando a referencia ea línea dos viños que os consumidores reclaman cando piden unha botella da Ribeira Sacra, “ainda que cada vez se fan máis mezclas con distintas variedades autóctonas” para dar lugar ás “singularidades” que ofertan as distintas adegas da denominación.

A CASA-MUSEO DO CHOCOLATE PROMOCIÓNASE ENTRE ESCOLARES DE ALLARIZ

Domingo, 25 Febreiro 2018 18:33

Un centenar de alumnos do CEIP "Padre Feijóo" de Allariz asistiron á ponencia sobre a historia da Casa Museo do Chocolate de Parada de Sil, que se desenvolveu en duas sesións para os nenos de quinto e sexto de primaria. A iniciativa correu a cargo de Rosa Casares, filla de Ricardo Casares, o último chocolateiro dunha dinastía popular en Parada; precisamente a fábrica da sua propiedade foi sobre a que se construiu o museo, despois da cesión por parte das suas herdeiras.

A ponente explicou detalladamente tanto a historia do chocolate, dende os puntos onde se cultiva o cacao ata o proceso de elaboración do produto ata que chega ó mercado. Valeuse para eso de material didáctico co que respaldou a explicación oral.Os nenos amosaron grande interese polo proceso e loubaron a calidade do chocolate despois de probar a mostra que lles ofreceu Rosa Casares.

O CONCELLO CONTRATARÁ UN AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA E UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE MARZO A DECEMBRO

Martes, 20 Febreiro 2018 17:44

A alcaldesa de Parada de Sil, Yolanda Jácome, informa da apertura do proceso de contratación dun auxiliar administrativo e dun auxiliar de información turística durante dez meses en ámbolos dous casos, entre o 1 de marzo ó 31 de decembro.

A selección farase mediante oferta de emprego público. Para participar na mesma, os interesados han de estar inscritos como demandantes de emprego na cartegoría de auxiliar administrativo e de información turística, segundo cada caso, antes do 23 de febreiro.

Para a contratación do auxiliar administrativo valorarase a experiencia, manexo de informática, carnet de conducir B, coñecemento do concello e estar empadroado no mesmo. Os seleccionados recibirán carta da oficina de Emprego indicando data para presentar a documentación e acreditación dos requisitos.

No caso do auxiliar de información turística, a valoración terá en conta a experiencia no sector, carnet de conducir B, coñecemento do concello e empadroamento. Igual que no caso anterior, os seleccionados recibirán carta da oficina de Emprego indicando data para presentar a documentación de a acreditación dos requisitos esixidos.

ASAMBLEA VECIÑAL ABERTA SOBRE A XESTIÓN DA CASTAÑA

Mércores, 14 Febreiro 2018 05:41

O próximo día 17 de febreiro terá lugar no salón de plenos do concello de Parada de Sil unha asamblea veciñal aberta  para tratar sobre as posibilidades que ofrece a castaña e que leva por título “¿Cómo xestionamos os nosos soutos e a nosa castaña? Constitución dunha asociación”. A convocatoria está fixada para as cinco e media da tarde e dende o concello animan ós veciños a participar na mesma, toda vez que se trata dun asunto de moito interés para os propietarios de soutos.

A castaña é un dos productos con máis futuro dentro do sector agroalimentario. De feito, hai países como Francia que teñen tecida unha verdadeira industria arredor deste produto, onde a produción é a parte menos interesante no negocio da castaña, sendo o seu tratamento e transformación para os mais diversos usos, os que xeneran o maior valor engadido.

Tamén resulta imprescindible a unión de produtores, posto que so desa maneira se pode obter unha posición de forza para negociar prezos e para tomar iniciativas que permitan a transformación por parte dos propios produtores locais, co que poderían quedarse co valor engadido que se levan os intermediarios ou incluso a industria transformadora.

 

PARADA ACOLLEU O GALEGO DE LONGA DISTANCIA DE ORIENTACIÓN

Sábado, 10 Febreiro 2018 21:26

O pasado sábado, día 3, centenares de participantes atopáronse en Parada de Sil para disputar o Campionato Galego de longa distancia de orientación.

 
Na proba destacaron novas promesas ourensás, logrando os primeiros postos do podio nas súa categorías.
 
 
Así quedou a clasificación:
 
 
Sub-12 feminino:
3º. Mailén Aller (Peña Trevinca Barco).......... 1:09:42
 
Sub-14 feminino:
3º. Esther Agudo (Peña Trevinca Barco )..... 1:01:13
 
Sub-16 feminino:
2º. Cristina Neta (Peña Trevinca Barco)....... 1:51:31
 
Sub-18 feminino:
2º. Alba Osorio (Peña Trevinca Barco).......... 1:04:00
 
Élite feminina:
2º. Irene Morales (Limiactiva)....................... 1:50:04
 
Sub-12 masculino:
1º. Juan Pablo Agudo (Peña Trevinca Barco).......... 28:23
 
Sub-14 masculino:
3º. Diego Fariña (Peña Trevinca Barco)............... 58:26

EXCEPCIONAL ACOLLIDA Á XORNADA DE PARADA EN “XANTAR”

Sábado, 03 Febreiro 2018 11:00

O concello de Parada conseguiu centrar a atención das actividades paralelas no certame gastronómico Xantar, que reúne a expertos de Galicia e norte de Portugal, pero tamén de outros lugares, como Panamá ou México, que tamén están presentes. A alcaldesa, Yolanda Jácome, amosouse satisfeita, por entender que “conseguimos os obxectivos plantexados, que eran os de espallar a mensaxe promocional de Parada a base de divulgar as suas virtudes, pero tamén as iniciativas que alí se levan a cabo”.

Jácome ademáis de suliñar a ubicación privilexiada de Parada de Sil, “en pleno corazón da Ribeira Sacra”, un concello “cheo de ilusión, que aproveita este marco inigualable para facerse ver”. Referiuse ó mosteiro de Santa Cristina como “reclamo principal na atracción de visitantes” engadindo que “alí agardamos poder levar a cabo proxectos importantes en colaboración coa Xunta, Deputación e Bispado, que van dende catas arqueolóxicas para recuperar a memoria, ata a posible monitorización do mesmo e unha visita virtual que, sen dúbida, incrementará os máis de 40.000 visitantes anuales”.

A alcaldesa tamén fixo fincapé ó disco gravado no mosteiro cos concertos levados a cabo no ciclo Sons da Pedra, iniciativas que deron lugar a un documental de extraordinaria beleza, denominado “Alma/Arte, legado e medio ambiente”, que “recrea a capacidade do mosteiro de Santa Cristina e o seu entorno como enclave ecocultural”. Trátase dunha iniciativa privada promovida polo selo Wapapura e Ecos da Pedra respaldada polo concello de Parada de Sil e o Programa Leader.

Yolanda Jácome deu conta dos resultados da xestión municipal, como a declaración por parte da Xunta en 2015, como concello de interese turístico, a sinalización das rutas de sendeirismo con acceso ás novas tecnoloxías como código QR e antenas NFC, a dotación de wifi libre nos puntos máis visitados do concello, ou a atención cada vez máis frecuente que Parada recibe dos medios de comunicación de ámbito estatal.

Pola sua banda, o stand de Parada promociona en Xantar os produtos típicos e xenuinos do concello, como os viños mencía e godello, o chocolate da Casa Museo do Chocolate de Teimende, a castaña e o licor café, este último, premio da Fundación Lusogalaica ó mellor licor café artesán de Galicia, así como o disco “Sons da Terra”.

REPRESENTANTES DUN PROXECTO EUROPEO AMOSARON A SUA ADMIRACIÓN POLO NIVEL DE RECUPERACIÓN E A POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN PARADA DE SIL

Sábado, 03 Febreiro 2018 10:45

Os representantes do proxecto europeo PGI01996 CRinMA: Cultural resources in the mountain areas, do programa Interreg Europa, pertencentes a cinco países visitarán e do que é socio Inorde, amosaron a sua admiración pola beleza natural de Parada, así como pola conservación do seu patrimonio material e inmaterial, xunto co traballo do concello pola sua posta en valor.

PARADA VOLTA A “XANTAR” PARA PROMOVER A GASTRONOMÍA E O SEU PATRIMONIO

Martes, 30 Xaneiro 2018 23:30

O concello de Parada de Sil estará presente un ano máis na feira gastronómica de Xantar, que organiza Expourense, no convencemento de que “se trata do mellor escaparate posible para darse coñecer”, segundo apunta a alcaldesa, Yolanda Jácome, que se basa “na experiencia acumulada ó longo da última década, na que a presencia de Parada neste certame é xa unha cita clásica que nos permite expor as virtudes do concello, máis alá da propia gastronomía”.

VI EDICIÓN DO CONCURSO DE MICRORRELATOS RIBEIRA SACRA CONCELLO DE PARADA DE SIL

Sábado, 27 Xaneiro 2018 11:24

O Concello de Parada de Sil, gracias a doazón do catedrático Don Eugenio Prieto Pérez, natural de este municipio, convoca un concurso de microrrelatos.

BASES:

1.       Os autores  han de ter en conta que un microrrelato non é un conto, nin unha anécdota, nin unha ocorrencia. É un relato breve caracterizado pola precisión no contar e no emprego da linguaxe, ademais dunha  trama paradóxica e sorprendente.

2.       Os microrrelatos son de tema e estilo libre e poderán estar escritos en galego ou castelán. Serán orixinais e inéditos. Cada autor so poderá participar cun microrrelato.

REPRESENTANTES DE 5 PAÍSES VISITAN PARADA PARA COÑECER A RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR DO SEU PATRIMONIO

Sábado, 27 Xaneiro 2018 11:20

O Inorde e os seus socios do proxecto europeo PGI01996 CRinMA: Cultural resources in the mountain areas, do programa Interreg Europa, pertencentes a cinco países visitarán o Concello de Parada de Sil o próximo 1 de febreiro.

Esta visita incardínase dentro do proxecto CRinMA – Recursos culturais en área de montaña, que ten como obxectivo xeral mellorar as políticas rexionais relacionadas coa protección e promoción do patrimonio cultural nas zonas de montaña para convertilo nun activo que impulse o  desenvolvemento local e rexional, en consonancia coa Estratexia Europa 2020, que ten como eixos centrais a diversidade cultural e o respecto polos recursos naturais.

A CASA MUSEO DO CHOCOLATE DE TEIMENDE PROMOCIÓNASE EN MONDARIZ

Sábado, 27 Xaneiro 2018 10:08

Ao redor de 350 alumnos do CPI de Mondariz, pertencentes a educación infantil, primaria e secundaria participaron nunha xornada adicada á promoción da Casa Museo do Chocolate de Teimende, impartida por Loli e Rosa Casares, heredeiras da antigua fábrica dos Chocolates Casares, donada hoxe ó concello de Parada para ser convertida en museo.

PARADA TOMA IMPULSO EN FAVOR DA ECONOMÍA SOCIAL

Mércores, 15 Novembro 2017 10:52

SESIÓN INFORMATIVA PARA OS TITULARES DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

Martes, 14 Novembro 2017 11:20
 
A Oficina Agraria comarcal de Castro Caldelas levará a cabo unha sesión informativa destinada a titulares de explotacións agrarias, na que se explicarán os trámites para concesión e autorizacións de pozos e de captación de augas, que correrá a cargo de persoal da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Asimesmo, falarase das axudas para garantir a subministración de auga nas explotacións agrarias.

PARADA INICIA O DÍA 28 DE OUTUBRO A PROGRAMACIÓN DE OUTONO CO MAGOSTO POPULAR

Mércores, 25 Outubro 2017 17:54
* O día 18 de novembro terá lugar a Festa da Pisa, coa Feira de Produtos Locais e o xantar popular da Castaña
 
O concello de Parada inicia o día 28 de outubro a programación do outono coa celebración dun magosto popular na capitalidade municipal, con participación libre. As reservas pódense facer a través do correo electrónico no enderezo Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. .

OS CONCERTOS E GRAVACIÓNS DE SONS DA PEDRA OBLIGARÁN A PECHAR O MOSTEIRO DE SANTA CRISTINA DURANTE CATRO DÍAS

Mércores, 06 Setembro 2017 12:26

O mosteiro de Santa Cristina permanecerá pechado os próximos días 8, 9, 14 e 16 de setembro, con motivo dos concertos e gravacións correspondentes ó ciclo Sons da Pedra, que terán lugar nas datas apuntadas. O concello de Parada de Sil prega desculpas polas molestias que tal circunstancia poiderea ocasionar.

O DUO FADO IBERIA ABRE A TERCEIRA EDICIÓN DO CICLO SONS DA TERRA NO MOSTEIRO DE SANTA CRISTINA DE RIBAS DE SIL

Mércores, 06 Setembro 2017 08:28
O guitarrista Manuel de Oliveira e a fadista Cristiana Águas son dous referentes no panorama musical portugués contemporáneo

ROBERTO GONZÁLEZ, DE BARBADÁS, E O ZARAGOZANO JULIO LÓPEZ, GAÑADORES DO CONCURSO FOTOGRÁFICO DE PARADA DE SIL

Domingo, 13 Agosto 2017 09:25

Roberto González Fernández, de Parada de Piñor, no concello de Barbadás, foi declarado vencedor da décima edición do concurso fotográfico  Rosa Pons Fábrega “Visións de Parada de Sil”, dotado con 800 euros, coa fotografía “Outra Mirada”, feita no miradoiro de Triguás e na que aparece a capela e o seu entorno así como unha espectacular vista celeste cunha choiva de perseidas. En segundo lugar quedou clasificada a fotografía “Belleza convulsiva que invita al misterio”, de Rosa Villar Pumar, de Vilariñofrío, e a quen corresponderán 300 euros.

CATRO CORAIS PARTICIPARÁN NA TERCEIRA EDICIÓN DO CERTAME CORAL AQUA MÚSICA DE PARADA DE SIL

Venres, 11 Agosto 2017 00:00

Catro corais participarán o sábado día 19 de agosto a partires das 20,00 horas na igrexa de Santa Mariña de Parada de Sil no terceiro Certame Coral Aqua Música, organizado pola citada agrupación musical coa colaboración do concello de Parada de Sil, o consorcio de Turismo Ribeira Sacra e a Deputación de Ourense. Os grupos participantes serán a coral Cantarela de Riós, que interpretará a canción popular leonesa “Hermosa paloma”, a canción tradicional galega “¡Ay, carbonero!”, seguido de “La casa caída!” de R. de Boltaña e, por último, “Riós”, de E. Mateo.

CONCERTO DE VIOLÍN NO MOSTEIRO DE SANTA CRISTINA EN PARADA DE SIL

Martes, 04 Xullo 2017 11:01
Dentro das actividades que xiran en torno ó curso Contos Pintados con Música dentro do proxecto  educativo Ars Combinatoria, celebrarase un concerto de violín no mosteiro de Santa Cristina en Parada de Sil o martes 4 de xullo ás sete da tarde.

A REVISTA SONGLINES, A MAIS PRESTIXIOSA DE WORLD MUSIC, FAISE ECO DO DISCO “SONS DA PEDRA”, GRAVADO NO MOSTEIRO DE SANTA CRISTINA

Sábado, 01 Xullo 2017 11:20
A revista  Songlines, considerada como a de maior prestixio no xénero world music (música do mundo), faise eco do disco “Sons da Pedra”, no número especial que será distribuido este mes de xullo no Festival Glastonbury (Inglaterra), o máis importante del mundo por impacto.  

O ARQUITECTO OURENSAN PABLO LÓPEZ PROL GAÑA O CONCURSO DE REHABILITACIÓN DE VIVENDAS EN PARADA DE SIL

Xoves, 08 Xuño 2017 14:45
Despois  dun longo proceso de análise e debate entre o xurado coordenado polo presidente do Colexio de Arquitectos en Ourense, Alberto de Paula, e coa participación  de Mónica Álvarez do Instituto Galego da Vivenda e Solo e Jesús Irisarri de Vigo, tivo lugar o fallo sobre o concurso de ideas para a rehabilitación dunha mazá de casas no pobo de Fondo de Vila en Parada de Sil.

O PONFERRADINO RICARDO ALONSO GAÑA A V EDICIÓN DO CONCURSO DE MICRORRELATOS CON "SERENATA DE OTOÑO"

Venres, 05 Maio 2017 21:23
O ponferradino Ricardo Alonso Molina resultou gañador da quinta edición do Concurso de Microrrelatos Parada de Sil-Ribeira Sacra, co traballo titulado "Serenata de Outono", dotado con 1.000 euros. O segundo lugar foi para Valeria Lucía de Luca, nova  escritora de Buenos Aires e gañadora de varios concursos internacionais e a quen lle corresponderá 500 euros polo relato titulado "A vinganza das palabras". Trátase da primeira vez que resulta premiada unha persoa con nacionalidade e residencia fóra de España.

PARADA PROMOCIÓNASE NOS ROTEIROS CULTURAIS DA UNIVERSIDADE

Mércores, 12 Abril 2017 15:30
Co obxectivo de promocionar o concello de Parada e estimular a curiosidade polo seus recursos naturais, históricos e monumentais, tivo lugar unha degustación de chocolate da Casa-Museo de Teimende dentro dos Roteiros Culturais da Universidade de Vigo que inclúe os campus de Ourense, Vigo e Pontevedra, nos que participan persoas vencelladas á entidade universitaria pero tamén outras alleas a ela. A actividade ten como obxectivo o coñecemento e disfrute do patrimonio natural, cultural e etnográfico de Galicia.

PARADA ADICA ESTE ANO O SEU HOMENAXE NA FESTA DAS LETRAS Ó PROFESOR EMILIO GRAÑA

Mércores, 12 Abril 2017 15:03
O concello de Parada de Sil, adicada este ano a tradicional homenaxe pola Festa das Letras a un persoeiro destacado orixinario do concello a Emilio González Graña, sociólogo, profesor, excura, defensor de Galicia, as suas xentes, a sua cultura e a sua lingua, gran impulsor do movemento galeguizador e de reivindicación do valor do rural, levado a cabo polo Colexio de Os Milagros do Monte Medo. A idea acadou tanta fondura, que as autoridades eclesiásticas e políticas da época (en pleno posfranquismo), ordearon a inmediata neutralización do proxecto.

A FÁBRICA QUE DEU LUGAR Á CASA-MUSEO DO CHOCOLATE DE TEIMENDE, EXEMPLO DE EMPRENDEMENTO PARA NENOS

Mércores, 29 Marzo 2017 15:36
A fábrica do chocolate de Teimende, hoxe convertida en Casa-Museo polo concello de Parada de Sil, servíu de exemplo para fomentar o espíritu emprendedor entre os rapaces a través dos valores da responsabilidade, a toma de decisión, a coperación e o esforzo. Rosa Casares, filla dos últimos chocolateiros de Teimende, está participando como voluntaria no plan educativo da Fundación Educativa Junior Achievement para dar a coñecer a cultura do emprendemento entre os escolares e xóvenes estudantes e inducilos a que teñan en conta esta posibilidade como unha saída laboral mais á hora de orientar a sua vida profesional no futuro.

QUINTA EDICIÓN DO CONCURSO DE MICRORRELATOS RIBEIRA SACRA CONCELLO DE PARADA DE SIL

Martes, 17 Xaneiro 2017 15:41
O Concello de Parada de Sil, gracias á doazón do catedrático don Eugenio Prieto Pérez, natural deste municipio, convoca un concurso de microrrelatos con arreglo ás seguintes
 
BASES:

O CONCURSO DE MICRORRELATOS RIBEIRA SACRA-PARADA DE SIL CHEGA Á SUA QUINTA EDICIÓN

Martes, 17 Xaneiro 2017 15:39
Despois do éxito das convocatorias anteriores que foron incrementando a participación ata situarse por enriba dos 550 participantes procedentes de case todas as comunidades autónomas, México, Alemania, Italia, A Florida ou San Petersburgo, o concello de Parada de Sil procede a convocatoria da quinta edición. Preténdese con elo descubrir talentos e estimular a imaxinación de todas as persoas e especialmente dos coñecedores da Ribeira Sacra, entendendo que este concurso tamén axuda a difusión da marca no camiño de lograr que sexa declarada Patrimonio da Humanidade.

PARADA BRILLOU A GRAN NIVEL NA SEGUNDA XORNADA DE “XANTAR” EN EXPOURENSE

Mércores, 10 Febreiro 2016 18:14
Parada de Sil acadou un importante protagonismo na segunda xornada da decimoséptima edición do certame gastronómico Xantar, que tivo lugar en Expourense.

PARADA DE SIL, LUGAR MAIS BONITO DE GALICIA SEGUNDO A WEB VIAJESTIC ATRESMEDIA

Mércores, 10 Febreiro 2016 18:11

O concello de Parada de Sil foi elixido como o pobo máis bonito de Galicia dentro do portal de turismo e viaxes Atresmedia "Viajestic", e agora está á espera de poder conseguir a mesma distinción no ámbito estatal. 

CUARTO CONCURSO DE MICRORRELATOS RIBEIRA SACRA

Xoves, 14 Xaneiro 2016 00:00
O Concello de Parada de Sil, gracias á doazón do catedrático D.Eugenio Prieto Pérez, natural deste municipio, convoca un concurso de microrrelatos.

OS BALCÓNS DE MADRID, NO CONCURSO DE TVE “SABER Y GANAR”

Martes, 12 Xaneiro 2016 00:00
Na sua edición do 8 de xaneiro, os Balcóns de Madrid foron protagonistas do concurso de TVE “Saber y ganar” que se emite todos os días na sobremesa a través de “La 2”, presentado por Jordi Hurtado. 
Trátase dun espazo con grande prestixio, xa que leva en antena ininterrumpidamente dende febrero de 1997, sempre co mesmo formato e co mesmo presentador. Nesta ocasión preguntáronlle a unha das concursantes cómo se chamaba o mais famoso miradoiro do Canón do Sil, entre as provincias de Lugo e Ourense. Para ver esa parte do concurso prema neste enlace. A pregunta sobre os Balcóns aparece a partir do minuto 22,40 de programa. 

YOLANDA JÁCOME: “O PRINCIPAL PROBLEMA DO RURAL É O ENVELLECEMENTO DA POBOACIÓN

Luns, 11 Xaneiro 2016 00:00
A alcaldesa de Parada de Sil, Yolanda Jácome, afirma nunha entrevista publicada polo xornal La Región, que o principal recurso do concello é o turismo, e que os veciños “debemos crer que se pode vivir dél”, así como que o principal problema do rural galego é o envellecemento da poboación. Sigue a entrevista completa premendo aquí
 
Vostede está aquí: Home Máis novas e eventos