Concello de Parada de Sil

Servizos Sociais

Servizo de información e asesoramento da poboación en materia de servizos sociais, conxuntamente coa tramitación de prestacións, subvencións e solicitude do servizo de axuda no fogar.

Préstase unha vez á sermana, os xoves agás o día  5 por ser a feira neste Concello.

Para calquera información poden chamar ó teléfono 988208010.

Email: serviciossociais@paradadesil.es